PRIMA PAGINĂ

Motto: ″Întregul scop al educației

este să transforme oglinzile în ferestre″

Sydney J. Harris

         

          Viziunea școlii

     Liceul Tehnologic “Nicolae Istrățoiu” Deleni este preocupat de crearea unui climat favorabil studiului și învățării continue atât pentru elevi cât și pentru profesori.

 

          Misiunea școlii

     Liceul Tehnologic “Nicolae Istrățoiu” Deleni are misiunea de a asigura tuturor elevilor o educație de calitate centrată pe nevoile lor, astfel încât tinerii de mâine să se poată adapta cerințelor profesionale ale societății.

 

          Repere istorice

     Începuturile școlii în comuna Deleni,  datează din anul 1867, când a fost înființată prima școală cu 5 clase în satul Chioseler (Kioseler), astăzi, satul Petroșani. Au urmat, școlile cu 5 clase, în satul Ghiolpunar, Șipotele de astăzi în anul 1880, Cocargea, satul Pietreni de astăzi, în anul 1883 și Enigea (Ienigea),  satul Deleni de astăzi, în anul 1883.
     Școala cu clasele I-VIII Deleni figurează în documente din anul 1927.  În anul 2005 devine unitate cu personalitate juridică, având ca structuri școlile din Petroșani, Pietreni și Șipotele, iar în anul 2006 devine Școala de Arte și Meserii  Deleni.

         

          Nicolae Istrățoiu – note biografice

     Născut la 10 septembrie 1891 în  comuna Vistea Superioară,  fiul  lui Constantin și al Rafira, domiciliat în comuna Șarânga, județul Buzău. Învățător provizoriu, în satul Cocargea- actalul sat Pietreni, Istrățoiu a fost dat ca exemplu de patriotism în timpul războiului de reîntregire a neamului românesc, înrolat în 1913, ca sergent, în Regimentul 39-infanterie “Petru Rareș”, lupând pe frontul de la Cocargea. Rănit în luptele de la Enghez, murit la 26 de ani, în infirmeria divizionară din Negrești, județul Vaslui. Este înmormântat în Cimitirul Eroilor din satul Șărânga, județul Buzău.

                                                                    

Panou comemorativ realizat cu sprijinul Prefecturii Constanța